Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər dənizinin Azərbaycana aid sektorunda və daxili şirin su hövzələrində-çaylar, göllər, su anbarları və kanallarda ovlanmasına icazə verilən balıqların siyahını yayımlayıb.

Open.az xəbər verir ki, bu balıqlar: kilkə, siyənək, kеfal, çapaq, külmə, çəki, xəşəm, sıf, kütüm, şamayı, qarasol, daban, naxa, xərçəngkimilərdir.

Ovlanmasına icazə verilən balıq növləri - ETSN