Азербайджанские пословицы и их русские аналоги.

Напечатать Категория: Литература
2 апреля 2013 Автор: aZeR...LeDi.. Просмотров: 26222 Комментариев: 24
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ
и их русские аналоги


Alan apardı, satan uduzdu.
Что продано – прожито, что куплено – нажито.

Asta vur, rasta vur.
Стреляй редко, да метко.

Ayağını isti saxla, başını sərin.
Держи брюхо в голоде, голову в холоде, а ноги в тепле.

Bazarda bez ucuz olanda adam özünü öldürməz.
За саваном только не умирают.

Bir əli yağda, bir əli balda.
Одна рука в меду, другая в патоке.

Biri işləyir, on biri dişləyir.
Не много работников, да много ломотников.

Dil başı saxlar.
Язык голову кормит.

Döymə özgə qapısını, döyərlər sənin qapını.
Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои дубиной.

Fürsət quşdur, əldən buraxmaq olmaz.
Во время поры точи топоры, а пройдет пора – не надо и топора.

Gəldi əcəl, vermədi məcəl.
И всяк умрет, как смерть придет.

Hər gecənin bir gündüzü var.
И темна ночь не на век

Hər quşun öz yuvası var.
Всякая птица свое гнездо бережет.

İki güləşənin biri basılar.
В поле две воли: чья сильнее.

İş adamı bəyan eylər.
По работе и работника видать.

Kasıbı dəvə üstündə böv vurar.
Бедняка и на телеге собака укусит.

Qızıl poladdan keçər.
Золотом железо режут.

Qonşuya ümid olan şamsız yatar.
Не надейся, дед, на чужой обед.

Oğru qaranlıq gecə istər.
Темная ночь вору родная мать.

Pul qazanmaq asandır, xərcləmək çətin.
Легче нажить деньги, чем прожить.

Söyüş qəlp puldur, yiyəsinə qayıdar.
Брань тебе же на ворот виснет

Sözün qısası yaxşıdır.
Лучше скажи мало, но хорошо.

Sürü ağsaxsız olmaz.
В семье не без урода.

Yayda işlə, qışda dişlə.
Что летом припасешь, то зимой пожуешь.

Yorulmuş eşşəyə palanı da yükdür.
Усталому коню и сбруя тяжела.


Ağac kötüyündən su içər.
Без корней и полынь не растет.

Ağlamayan uşağa süd verməzlər.
Дитя не плачет, мать не разумеет.

Ala qarğa suya düşər, amma qaz olmaz.
Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко.

Arxı adda, sonra bərəkallah alarsan.
Не говори «гоп», пока не перескочишь.

Başıma vurur, cibimə qoz tökür.
Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом.

Bizim də qapıya qar yağar.
Будет и на нашей улице праздник.

Böyük tökəni kiçik yığar.
Что взрослые говорят, дети повторяют.

Çox bilən çox da çəkər.
Кому много дано, с того многое спросится.

Dama-dama göl olar, heç dammasa çöl olar.
Капля за каплей полнится озеро.

Varın verən utanmaz.
Чем богаты, тем и рады.

Dost yolunda boran olar, qar olar.
Для друга семь верст не околица.

Dövlətlinin xoruzu da yumurtlar.
Богатому черти деньги куют.

Elçiyə zaval yoxdur.
Посла не казнят, не рубят.

İki hökmdar bir taxtda oturmaz.
Двум головам на одних плечах тесно.

İslanmışın yağışdan nə qorxusu?
Мокрый дождя не боится.

Gec kəsər, karlı kəsər bir məzlumun ahı səni.
Бог долго ждет, да больно бьет.

Heç kəs öz ayranına turş deməz.
Никто про себя худа не скажет.

Hərə bir tük versə, kosa saqqallı olar.
С миру по нитке – голому рубашка.

Qaradan artıq rəng olmaz.
Угля сажей не замараешь.

Qazandığını it yeyir, yaxasını bit.
Затылок вши едят.

Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
Жалеть вина – не потчевать гостя.

Övlad könül meyvəsidir.
Дети – цветы жизни.

Sərçədən qorxan darı əkməz.
Бояться воров – не держать коров.

Söz deyən azdır, söz çeynəyən çox.
Мало говорунов, да много болтунов.

Ürək ki var, şüşədir, sındırarsan, kim yamar?
Любовь, что стекло – разобьешь, не срастется.

Yaba ilə dovğa içmişəm, belə yalan görməmişəm.
Шилом щи хлебали, но такого вранья не слыхали.

Yalan doğrunun quludur.
Ложь стоит до правды.

Yer oturan kişi ilə şərəflənər.
Не место красит человека, а человек место.


Ağıl gözəllikdə deyil.
Красота разума не придает.
Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
Хоть раз в год помолиться богу, и то черт мешает сбоку.

Bələdçi yorulmaz.
Кто дорогу знает, тот не устанет.

Dəlidən doğru xəbər.
Временем и дурак умно говорит.

Dost dar gündə tanınar.
Без беды и друга не узнаешь.

Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
Не верь чужим речам, верь своим очам.

Ey öz-özün bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
Собой не хвастай: дай наперед похвалить себя людям.

Ər-arvadın savaşı – yaz gününün yağışı.
Семейная ссора – что весенний дождь.

Gec gələn qonaq olduğundan yeyər.
Поздно пришел, только кости нашел.

İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
Богатырь умрет – имя его останется.

İki arvadlı ev zibilli olar.
Две бабы в семье – вдвое больше греха.

Kəsik başın zülfü üçün ağlamazlar.
Снявши голову, по волосам не плачут.

Qız almağa gedənin ya bir çuval qızılı gərək, ya bir çuval yalanı.
Сват с правдой не ездит.

Qorxulu baş salamat olar.
Опасение – половина спасения.

Nə it yiyəsiyəm, nə gön yiyəsi.
Не наш конь, не наш и воз.

Övlad can yanğısıdır.
У кого детки, у того и бедки.

Özü balaca, sözü böyük.
Мал соловей, да голос велик.

Pul allah deyil, ancaq eyblərə pərdə çəkəndir.
Деньги не бог, а полбога есть.

Sərkərdə qoçaq olsa ordunu bada verməz.
Крепка рать воеводою.

Söz var şirin bal kimi, söz də var acı zəhərmar kimi.
Иное слово как мед сладко, другое – как полынь терпко.

Ucuzdur var illəti, bahadır var hikməti.
Дорого да мило, дешево – да гнило.

Yanan yerdən tüstü çıxar.
Нет дыма без огня, а огня без дыма.

Yoldaşı yolda tanı.
В попутьи людей узнают.


Ac toyuq yuxuda darı görər.
Голодной куме хлеб на уме.

Adamı adam eyləyən adamdır.
Человек человеком держится.

Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
Женский обычай – слезами беде помогать.

Ay mən ilə olsun, ulduzun gözünə barmağım.
Светил бы мне ясный месяц, а по частым звездам колом бью.

Bəla gələndə “gəlirəm” deməz.
Беда приспела, наперед не сказалась.

Biri od olanda o biri su olmalıdır.
Муж с огнем, жена с водою.

Bostanda yemiş olanda bostançı kar olar.
Для просьбы бедного у богатого уши глухи.

Dil bir, qulaq iki, iki dinlə bir danış.
Бог дал два уха, да один язык.

Doğru yalanı qovar.
Правда всегда перевесит.

Düz yol gedən yorulmaz.
По верному пути хорошо идти.

Gecə qara – cücə qara.
Ночью все лошади вороные.

Hər gülməyin bir ağlamağı var.
Ранний смех – поздние слезы.

Hər zərər bir ağıl artırar.
Убытки ум дают.

Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
Не торопись: когда смелешь, тогда и съешь.

İş danışıqdan keçər.
Дело не в споре, а в сговоре.

İt dəvəyə hürər, dəvə eşitməz.
Собаки лают, ветер носит.

Kasıb bacını qardaş da istəməz.
Бедному тестю и зять не рад.

Qapan it dişini göstərməz.
Молчан собака исподтишка хватает.

Qələm qılıncdan itidir.
Перо смелее пушки.

Qəm insanı şam kimi əridər.
Печаль человека съедает.

Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
Молодость плечами покрепче, старость головой.

Mollanın qarnı beşdir, həmişə biri boşdur.
Поповское брюхо из семи овчин сшито.

Özgə malına göz dikmə.
На чужой квас не дери глаз.

Pişik olmayan yerdə siçanlar ova çıxar.
Где нет кошки, там мышки резвятся.

Sən mollaya gedəndə mən molladan gəlirdim.
Вы диву дивуетесь, а мы уже надивовались.

Yaxşı dost qara gündə məlum olar.
Друг в нужде – истинный друг.

Yalançının hafizəsi olmaz.
Пошли вруну бог твердую память.

Yamanı yada salma.
Не поминай лихом.


Allah kora necə baxar, kor da allaha elə baxar.
Каков от бога, таков и до бога.

Atın kəmini tut, uzaq yola çıx.
Коня накормишь, далеко уедешь.

Cavanlıq ömrün baharıdır.
Золотая пора – молодые года.

Daş quyuya düşən kimi düşdü.
Как в воду канул.

Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir.
Мила - не бела, да сердцу мила.

Hər kəs öz əməlilə dolanar.
Всяк сам на себя хлеб добывает.

Hər saatın öz hökmü var.
Всякому дню своя забота.

İki nəfər danışanda üçüncüsü sən olma.
Двум любо, третий не суйся.

Köpək qocalanda qurda gülünc olar.
Старую собаку не волком звать.

Qaza atdım, qoza dəydi.
Метил в ворону, попал в корову.

Qələmin əyriliyinə baxma, doğru yazar.
Буквы кривые, а смысл прямой.

Qırğı yerinə qarğa əyləşib.
Сокол с места, а ворона на место.

Qonaq qonağı istərsə, ev yiyəsi hər ikisini istər.
Гость на гость, хозяину - радость.

Nacins ağac düyünlü olar.
Плохое дерево в сук растет.

Namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən.
Не бойся первой ошибки, избегай второй.

Oxu beşikdən qəbirə kimi.
Век живи, век учись.

Övlad atanın mabədidir.
Умный сын – отцу замена, глупый – не помощь.

Özgə sözünü danışanda öz sözünü eşidərsən.
Говоришь про чужих – услышишь о себе.

Özgəsinə baxan özünkünü də itirər.
Чужое взять – свое потерять.

Söz qılıncdan itidir.
Слово пуще стрелы разит.

Sözdə yox, işdə özünü göstər.
Не спеши языком, торопись делом.

Sözün doğrusunu zarafata salıb deyərlər.
Порой и правду в шутку говорят.

Tənbəllik dilənçilik gətirər.
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.

Varlının malı, kasıbın övladı.
У бедного ребята, у богатого телята.

Ya lələ şələni basar, ya şələ lələni.
Либо чужую шкуру добыть, либо свою отдать.Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
На немилой жениться – заживо в гроб ложиться.

Bir tək arı bir yığın çibindən yaxşıdır.
Одна пчела дороже сотни мух.

Bir vurmaqla ağac yıxılmaz.
За раз дерево не срубишь.

Borc ver, özün də yalvar.
В долг дай и поклон отдай.

Dəli dəliyə qoşulsa, dəyənək göydən yağar.
Дурак с дураком сходились, друг на друга дивились.

Dərd ağladar, eşq güldürər.
Где горе, тут и слезы.

Ər arvadın tacıdır.
Жена мужем красна.

Xasiyyətini bilmədiyin atın dal-qabağına keçmə.
Не окликнув лошади, в стойло не лезь.

İgidlik ondur, doqquzu fənd.
Не силой борются, а уменьем.

Evimizdə bişməyib, qonşudan da gəlməyib.
Коли дома не пекут, так и в людях не дадут.

Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
В лес дров не возят, в колодец воды не льют.

Milçək şirəyə yığılar.
Где сладкий сок, туда и муха скок.

Nə yığarsan, onu da apararsan.
Что душа упасла, то на тот свет унесла.

Onun sözünü bir batman bal ilə yemək olmaz.
Горького слова и сладким медом не запьешь.

Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
Желаючи чужого, и свое потерял.

Palaza bürün, el ilə sürün.
К миру приложился, головою заложился.

Sözün qısası, hörüyün uzunu.
Хороша веревка длинная, а речь короткая.

Şirin söz daşdan keçər.
Ласковое слово и кость сломит.

Toyun axırı şuluq olar.
Свадьба без див не бывает.

Uşağa buyur, dalınca yüyür.
Ребенку поручать – самому выполнять.

Yoğuran yapar.
Кто толчет, тот и хлеб печет.

Yolçu yolda gərək, ovçu ovda.
Красна дорога ездоками, а охота стрелками.


Ağıl başın böyüklüyündə deyil.
Большому уму и в маленькой голове не тесно.

Axtaran tapar.
Ищущий обрящет.

Aza qane olmayan çoxa çatmaz.
Будь малым доволен – больше получишь.

Barmağın hansını kəssən, ağrısı birdir.
Один палец укусишь – всей руке больно.

Birənin qanını aldın – canını aldın.
Блоха – сила, пока под ноготь не угодила.

Borc başlanan yerdə dostluq pozular.
Не давай денег, не теряй дружбу.

Daz keçəldən xoşlanar.
Позавидовал лысый плешивому.

Diş verən dişlik də verər.
Дал бог роток, даст и кусок.

Elə arxalanan igid başa vurar.
Держи с народом связь – не ударишься в грязь.

Gərəkməzi saxla, bir gün gərək olar.
Нет такой вещи, чтоб не пригодилась к месту.

İtə hörmət edərlər yiyəsi xatirinə.
Любишь меня, так люби и собаку мою.

Keçənə güzəşt deyiblər.
Что прошло – поминать на что?

Qarğa döşünə döyməklə qaz olmaz.
Не хвались, ворона, до сокола далеко.

Qonşu payı doyumluq olmaz.
Чужим хлебом веку не прожить.

Məsəl güldür, söz çiçək.
Поговорка – цветок, пословица – ягода.

Nəvə övladdan şirindir.
Дочернины дети милее своих.

Ölmək var, dönmək yoxdur!
Жизнь не пощадим, а назад не побежим!

Öz ağlını özgəyə vermə.
Своим умком – своим домком.

Pul başa bəladır.
Много денег – много и забот.

Səbr eyləyən fərəc tapar.
Без терпенья нет избавленья.

Sonrakı peşmanlıq fayda verməz.
Задним умом дела не поправишь.

Tülkü iki dəfə tələyə düşməz.
Старая лиса дважды поймать себя не даст.

Yaxşılıq yerdə qalmaz.
За добро добром и платят.

Yer var danışarlar, yer var udarlar.
В добрый час молвить, в худой промолчать.


Axmaq başın cəfasını ayaqlar çəkər.
Дурная голова ногам покоя не дает.

Bala baldan şirindir.
Дитя что патока с медом.

Dəvə asta gedər, çox gedər.
Верблюд походкой не щеголяет, да шагает.

Əl ki vurdun harama, doldur gəlsin qalama.
Влез по горло – лезь по уши.

Gözələ baxmaq savabdır.
На красивого глядеть хорошо.

Hər deyilənə inanma.
Не всякому верь, запирай крепче дверь.

İt hürər, karvan keçər.
Собака лает, владыка едет.

İynə özü lüt gəzər, aləmi bəzər.
Соха и борона сами не богаты, а весь мир кормят.

Köç qayıdanda axsaq keçi qabağa düşər.
Первые будут последними, а последние первыми.

Külək kimi hərdən bir yana əsir.
Куда ветер потянет, туда и пошел.

Qəpiyə mayallaq atır.
Рублю низко кланяется.

Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
Волков бояться – в лес не ходить.

Olanda qat-qat, olmayanda ac yat.
Есть, так густо, а нет, так пусто.

Öz örüşündə Muradalı da bəydir.
Ни купец, ни дворянин, а своему дому господин.

Rəvac mal künə malı da dalınca aparar.
При хорошем и худое идет.

Sahibsiz ev xarabadır.
Без хозяина дом сирота.

Soruşan dağlar aşar, soruşmayan düzdə çaşar.
Язык до Киева доведет.

Tülkü çox bildiyindən dörd ayağı ilə tələyə düşər.
Уж на что лиса хитра, да и ее ловят.

Şirin sözün başağrısı olmaz.
Мягкое слово и кость ломит.

Uzaq yerin arpasından yaxın yerin samanı yaxşıdır.
Ближняя солома лучше дальнего сенца.

Yaxşılıq yaxşılıq gətirər.
Делай добро и жди добра.

Yolçudan yolçuya pay olmaz.
Нищий на нищем не ищет..Adamın ürəyini bilmək olmaz.
Чужая душа – потемки.

Ağıl yaşda deyil, başdadır.
Мудрость в голове, а не в бороде.

Alan alıb varlanıb, satan satıb aldanıb.
Продал – прожил, купил – нажил.

Ata-ana sözünə baxan “neyləyim” deməz.
Кто родителей почитает, тот навеки не погибнет.

Bir-bir dənlə, həmişə dənlə.
Курица по зернышку клюет, да сыта бывает.

Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
Голому разбой не страшен.

Dərdi olan dərman axtarar.
Боль врача ищет.

Dünən yediyini bu gün yadından çıxardıb.
И то забыли, что вчера говорили.

Göz gördü, könül sevdi.
Куда сердце летит, туда око бежит.

İki eşit, bir danış.
Слушай больше, а говори меньше.

Qonşunu iki inəkli istə, özün bir inəkli olasan.
Нам пай, а ему вдвое дай.

Qoyuna qırxılıq qoyulanda keçinin gözü yaşarar.
Овцу стригут, баран дрожит.

Min qoyunlunun da bir qoyunluya işi düşər.
Всяко случится – и богатый к бедному стучится.

Nə qorx, nə də qorxunu ürəyindən çıxart.
Не страшись, но и не хвались.

Nə sal ilədir, nə mal ilə, ululuq kamal ilədir.
Не по отцу почет, а по уму.

Öz əlim, öz başım.
Своя рубаха – свой простор, своя и теснота.

Pişik yeyəni aslan qusdura bilməz.
Что в рот попало, то пропало.

Sevgi od deyil, oddan beşbətər yandırar.
Любовь не пожар, а загорится – не потушишь.

Sözü at, yiyəsi götürər.
Стреляй в куст, пуля найдет виноватого.

Şirin söz ilanı yuvadan çıxardar.
И собаку ласково примолвишь, так не скоро укусит.

Tez duranla tez evlənən peşman olmaz.
Встанешь рано – будешь с работой, женишься рано – будешь с семьей.

Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata yüz qamçı.
На ретивую лошадку не кнут, а вожжи.

Yaxşıya yanaş, yamandan uzaqlaş.
Добро поощряй, а зло порицай.

Yalanın axırı yoxdur.
Что лживо, то и гнило.
Recommend usКлючевые теги: AZER...LEDI..

Поблагодарили 18 человек(а):
  • img
  • img
  • open.az
I Love Baku (2 апреля 2013 09:00)
Сейчас: оффлайн
спасибо:))
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:36:09)
не за что джан))))))
 Статус: Надейся на лучшее, готовься к худшему :: Изменён: 17 марта 2014

azemuslim (2 апреля 2013 11:26)
Сейчас: оффлайн
Sr asaxsz olmaz.
В семье не без урода. wink
N yarsan, onu da apararsan.
Что душа упасла, то на тот свет унесла. smile
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:35:52)
))))))
 Статус: Xeyr , zaman malic etmir – o bizi dyidirir... :: Изменён: 20 марта 2014

Metallica666 (2 апреля 2013 11:35)
Сейчас: оффлайн
спасибо )
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:35:25)
не за что
 Статус: So close no matter how far Couldnt be much more from the heart Forever trusting who we are And nothing else matters :: Изменён: 3 октября 2014

Tell me why am I to blame
Aren't we supposed to be the same
That's why I will never tame
This thing that's burning in me

Vuaxaxaxaxa (2 апреля 2013 11:36)
Сейчас: оффлайн
Язык голову кормит. smile
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:36:17)
))))))
 Статус: У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО))) :: Изменён: 10 июля 2014


Если тебе скажут, что мечты не сбываются — не верь.

Они сбываются, если за них бороться.
narminka_91_ (2 апреля 2013 12:14)
Сейчас: оффлайн
Всякому дню своя забота.
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:36:25)
))))))
 Статус: [Моя жизнь всегда будет пахнуть, твоими духами] :: Изменён: 12 октября 2013Те два дня, которые провела с тобой, сделали меня самой счастливой.
wub & wub
ЦветочччччеК (2 апреля 2013 12:18)
Сейчас: оффлайн
Спасибо smile
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 12:35:10)
не за что
 Статус: НЕ ЖГИ МОСТЫ :: Изменён: 5 августа 2015

Fatoshka (2 апреля 2013 12:40)
Сейчас: оффлайн
спасибо большое! очень интересно!!! smile
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 13:13:33)
не за что))))
 Статус: Ееееххуууу :: Изменён: 19 октября 2014


Medlechfak (2 апреля 2013 13:05)
Сейчас: оффлайн
в закладку!Понадобится...Спасибо!
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 13:13:16)
не за что:)**
 Статус: SABR... :: Изменён: 2 октября 2013

Miss.Bakinka (2 апреля 2013 13:22)
Сейчас: оффлайн
Alan apard, satan uduzdu.
Что продано – прожито, что куплено – нажито.
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 14:48:26)
)))
 Статус: Всегда найдётся человек, ради которого мы сломаем свои принципы и правила. :: Изменён: 23 мая 2014

Sabinkin (2 апреля 2013 13:28)
Сейчас: оффлайн
Yalann axr yoxdur.
Что лживо, то и гнило.

спасибо
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 14:47:58)
не за что:)**
 Статус: буду редко заходить( :: Изменён: 12 января 2014

.................
HipSteR (2 апреля 2013 14:00)
Сейчас: оффлайн
Dil ba saxlar.
Язык голову кормит wink thankyou
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 14:48:38)
)))


Senin Nefesin (2 апреля 2013 15:12)
Сейчас: оффлайн
Tez duranla tez evlnn peman olmaz.
Встанешь рано – будешь с работой, женишься рано – будешь с семьей.
Девушки слышитееее wink
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 15:50:53)
)))ага
 Статус: ... `Sen` menim sadece tesadufumsen...Butun omrume sigan tesadufum... :: Изменён: 8 февраля 2012

Menim olan sonsuza geder menimdi...Deyilse...ALLAHa emanetimdi...
MissKatastroFFa (2 апреля 2013 15:25)
Сейчас: оффлайн
Drd aladar, eq gldrr.
Где горе, тут и слезы. smile
spasibki))))
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 15:51:10)
)))не за что
 Статус: как же давно я сюда заходила :: Изменён: 11 марта 2015

Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность. Попробуйте пережить потрясение самостоятельно.
Diiamond (2 апреля 2013 15:51)
Сейчас: оффлайн
Ala qara suya dr, amma qaz olmaz.
Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко. smile thankyou


Раньше перед едой молились,а теперь ее фотографируют...
Mynameisfailure (2 апреля 2013 16:26)
Сейчас: оффлайн
rk ki var, dir, sndrarsan, kim yamar?
 Статус: Всё меньше глупостей мы делаем с годами, но качество при этом их растёт........ :: Изменён: 13 декабря 2013

Crazyyyy (2 апреля 2013 16:34)
Сейчас: оффлайн
Dil bir, qulaq iki, iki dinl bir dan.
Бог дал два уха, да один язык. wink это точно правильный перевод
 Статус: umut. :: Изменён: 21 марта 2017

LoVe93 (2 апреля 2013 16:54)
Сейчас: оффлайн
Yaxya yana, yamandan uzaqla smile
 Статус: Мечты сбудутся, главное мечтать. :: Изменён: 2 ноября 2013

Pierre Cardin (2 апреля 2013 20:53)
Сейчас: оффлайн
Thanks ...
 Статус: Честное слово, когда наши взгляды пересекаются, все мое тело превращается в огромную мурашку. :: Изменён: 3 апреля 2015

(=LaLo4kA=) (2 апреля 2013 21:10)
Сейчас: оффлайн
Biri od olanda o biri su olmaldr.
Муж с огнем, жена с водою.
как я эту ненавижу еще на свадьбах всегда говорят и на невест смотрят))) как будто там нельзя а им можно))
 Статус: Люблю своего медвежонка)) :: Изменён: 16 июля 2012


[...Ее звали Лале, в переводе с турецкого "тюльпан"..]
Э.Сафарли.
Jolly12 (2 апреля 2013 21:23)
Сейчас: оффлайн
Qm insan am kimi ridr.
Печаль человека съедает.
да это точно спасибо))
img aZeR...LeDi.. (2013-04-02 23:08:33)
не за что)))
 Статус: Что бы дойти до цели, человеку нужно одно ИДТИ :: Изменён: 22 июля 2013

CaReVnA (2 апреля 2013 23:39)
Сейчас: оффлайн
я это все учила когда азерб. язык сдавала
 Статус: В наше время скромность принимают за высокомерие. :: Изменён: 20 августа 2013

Awka (2 апреля 2013 23:43)
Сейчас: оффлайн

Quyuya su tkmkl quyu sulu olmaz.
В лес дров не возят, в колодец воды не льют. thankyou


Leyla Ah. (3 апреля 2013 00:32)
Сейчас: оффлайн
thankyou ...........
 Статус: Хороший друг - как ветер при ненастье , oн унесёт и горе и беду , люблю друзей надежных , настоящих . Ценю...и их Благодарю!!! :: Изменён: 24 мая 2012

solniwko107 (3 апреля 2013 16:12)
Сейчас: оффлайн
........ thankyou
 Статус: Завтра свое счастье найдет тот, кто читает этот статус ;) :: Изменён: 22 марта 2013

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.