Kelbecer.

Напечатать Категория: Карабах
7 апреля 2012 Автор: BuBiK Просмотров: 11558 Комментариев: 12
Kəlbəcər — Azərbaycan Respublikası ərazisində rayon. İnzibati mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir.
Kəlbəcər 8 avqust 1930-cu ildə inzibati rayon statusu almışdır. 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir.
"Kəlbəcər" toponiminin mənşəyi qədim türk dilində (oykonimin ilkin forması Kevliçer kimi qəbul edilib) "çay üstündə qala" deməkdir. Kevli "çayın üstü", çer/car "qala" mənasını verir. Yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi qayada Tərtərçay çayı boyunca cərgə ilə düzülmüş qədim süni mağaralar mövcuddur. Buna görə də mütəxəssislər toponimi kevil/kəvl və qədim türk dillərindəki cər (qaya, yarğan) komponentləri ilə əlaqələndirirlər.
Kəlbəcərdəki oronomik toponimlərin hamısı türk mənşəlidir. Bir sıra qədim türk tayfalarının adı bu gün də bu toponimlərdə yaşayır.
Kəlbəcər ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu ərazidə ibtidai insanın təşəkkül tapması və formalaşması dördüncü geoloji dövrlə bağlıdır. Bu dövr isə 4 milyon ildən artıq bir tarix deməkdir. Kəlbəcərdəki mağara düşərgələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, ibtidai insan icmasının ilk əmək alətləri həm də bu yerlərdə yaradılıb.
Kəlbəcər ərazisində 30 min ildən çox tarixi olan qədim yaşayış məskənləri, 6 min il yaşı olan qaya təsvirləri, çöp şəkilli qədim türk əlifbası nümunələri aşkar edilib. Buradakı daş abidələr Şimali Azərbaycanda erkən dövr türklüyün, atəşpərəstliyin, xristianlığın, VII əsrdən isə İslamın yayıldığı dövrlərdə yaradılıb.
Kəlbəcərdə "Türk qəbristanlığı" adı ilə tanınan bir neçə qədim məzarlıq var. Bunların ən böyüyü Tirkeşəvənd, Kəlbəcər, Zar və b. kəndlərin ərazisindədir. Qəbirstanlıqlar müxtəlif əsrlərdə yaradılmış, forma və ölçüləri ilə bir-birindən fərqlənən at, qoç, sandıq qəbirüstü fiqurlar, başdaşı və günbəzlərlə zəngindir.
Kəlbəcərin işğalı
Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayının 2-dən Ermənistan ordusunun işğalı altındadır.
Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənarda yerləşən Kəlbəcər rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi nəticəsində dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulub, yerli əhali min illər boyu yaşadığı ata-baba torpağından qovularaq didərgin salınıb.
Kəlbəcərin işğalından sonra 3205 saylı iclasda BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı Qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər vəAzərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunur. Lakin indiyədək həmin qətnamədən irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə yetirilməyib.
Kəlbəcər rayonunun əhalisi Azərbaycan Respublikasının 56 rayon və şəhərinin 707 yaşayış məntəqəsində qaçqınlıq şəraitində yaşayır. Kəlbəcər rayonu ərazisində qalmış 13.000-dək fərdi mənzil, 37.852 ha meşə sahəsi indi də talan olmaqdadır. BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən Kəlbəcər rayonu ərazisində ermənilərin məskunlaşdırılmasına başlanılıb.
1993-cü ilin qiymətlərinə görə Kəlbəcərin xalq təsərrüfatına 703 milyard 528 milyon rubl ziyan vurulmuşdur. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdən 53.340 nəfər adam qovulmuş, 511 dinc əhali öldürülmüş, 321 nəfər isə əsir götürülmüş və itkin düşmüşdür.
Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. Ən hündür zirvələri Camışdağ dağındakı zirvə (3724 m) və Dəlidağdır (3616 m). Ərazinin çox hissəsi meşəlikdir. Kəlbəcər qərbdə Ermənistan Respublikası, şimaldaDaşkəsən, Göy-Göl, Goranboy, şimali-şərqdə Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə həmsərhəddir.
Kəlbəcər rayonunun əhalisi 2010-cu il yanvar ayının 1-nə olan məlumatlara görə 79 min nəfərdir.Kəlbəcər əhalisinin 98 faizini azərbaycanlılar, 2 faizini isə, ruslar, İrandan gəlmə kürdlər və başqa millətlər təşkil edir.
Gorkemli sehsler
Şahlar Şükürov – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
Sərdar Səfərov – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
Yunis Nəcəfov – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
Kənd təsərrüfatında əsasən heyvandarlıq və əkinçilik inkişaf etmişdir.
Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən İstisu mineral suları özlərinin əlverişli qaz və kimyəvi tərkibinə, yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə xüsusilə fərqlənir. Onun suları ilə insanın həm xarici həm də daxili xəstəliklərini müalicə etmək mümkündür. İstisu bulağı üstündə 80-ci illərdə iri kurort və mineral sudoldurma zavodu tikilmişdir. Həmin zavod sutkada 800 min litr su istehsal edirdi.
Rayonun İstisu qəsəbəsində Ümumittifaq əhəmiyyətli 1 və 2 nömrəli İstisu sanatoriyaları fəaliyyət göstərirdi. Hər il orada 50 min nəfər müalicə olunur və istirahət edirdi.
Kəlbəcərdə alban dövrünə aid xeyli tarixi abidələr var. Bunlardan ən məşhuru Xudavəng məbəd kompleksidir. Bu abidə kompleksi Kəlbəcər rayonunun şərqində – rayonunun 29 kilometrliyində yerləşir. "Xudadəng" də adlandırılan abidə kompleksi VI-VII əsrlərdə alban knyazı tərəfindən tikilib, XV əsrdə isə bu abidə alban knyazlığının dini məbədi olub. Sonralar məbəd bir neçə dəfə təmir edilib, əlavələr olunub və nəhayət alban hökmdarı Həsən Cəlal tərəfindən yenidən inşa edilib. Həsən Cəlalın arvadı Minə Xatun bu qalada dəfn olunub. Anası Arzu Xatun və dövrün görkəmli ziyalısı Mxitar Qoş bu məbəddə olmuş və xatirə üçün nişan daşları qoymuşdur. Üstü gümbəz kimi tikilmiş bu kompleksin tikintisində ağac materialından da istifadə edilib. Binanın divarlarında yağlı boya ilə çəkilmiş çoxlu şəkillər və yazılar var. Abidənin tikintisində istifadə olunmuş daşlar Tərtər çayının sahilində – bir dərədə yığılaraq suxurlaşmış və kiristallaşmış gildən əmələ gəlmişdir. Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində də digər bir alban məbədi yerləşir.
Kəlbəcədəki digər qədim Alban abidələri bunlardır: "Laçınqaya", "Lev", "Uluxan", "Qalaboynu", "Comərd". Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin də qədim alban tayfasının adını daşıdığı güman edilir. "Alban" adının Ağuan, Aluan, Ağvan, Andan kimi təhrif olunmuş adlarından birinin də Ağban olması istisna deyil.
Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində alban məbədi, Çərəkdar kəndində alban kilsəsi (Həsən Camal kilsəsi), Qanlıkənd ərazisində Lök qalası, Qaraçanlıkəndinə Uluxan qalası, Tərtər çayının Bulanıq çayı ilə qovşağında yerləşən alban kilsəsi, Qalaboynu kəndində Qalaboynu qalası, Comərd kəndində Comərd qalası,Camışlı kəndində Keşikçi qalası, Kəlbəcər şəhərində məscid, Başlıbel kəndində məscid, Otaqlı kəndində məscid, Soyuqbulaq kəndində Tərtər çayı üzərindəki Tağlıdaş körpüsü, Kəlbəcər Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Aşıq Şəmşir adına mədəniyyət evi, Söyüdlü yaylağında Seyid Əsədullanın ziyarətgahı işğal zonasında qalaraq, Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən dağıdılıb.
Kəlbəcər ərazisindəki qayaüstü təsvirlər Qobustandakı yazılı və şəkilli daşların oxşarı -"əkiz"lərdir. "Soltan Heydər", "Qurbağalı çay", "Turşsu", "Ayçınqıllı", "Gəlinqayası", "Böyükdəvəgözü", "Sərçəli" və s. yerlərdəki qayaüstü təsvirlər təkcə Kəlbəcərin deyil, bütövlükdə Azərbaycan torpağının qədim insan məskəni olduğunu sübut edir. Kustar şəkildə, bazalt daşına həkk edilmiş keçələrdən, ov səhnələrindən, yallıyabənzər oyunlardan, göy cismlərindən, qədim heyvanlardan və s. ibarət bu daş kitabələr Kəlbəcərin tarixinin, mədəniyyətinin qədimliyini əks etdirir. Bu təsvirlərdən biri belədir: Bir insan fiquru ayağının birini bir dairənin, o birini isə digər bir dairənin üzərinə qoyaraq yuxarıdakı kürəyə baxır. Güman olunan budur ki, insan bir planetdən digərinə uçmaq arzusundadır. İnsan fiqurunun ayağı altındakı dairənin biri Yer, o biri isə Ay güman olunur.

Кяльбаджарский район, считающийся верхушкой юго-запада Азербайджанской Республики, находится на высоте 1500-3800 м над уровнем моря, в долине реки Тертер, на Большом Кавказе. Кяльбаджар, являющийся памятником античного периода, имея очень богатую флору и фауну, поистине является природным музеем. На берегу озер "Карагель", "Залха", в горах "Айычингыл" и "Перичингыл" вырезанные наскальные описания были исследованы рядом ученых исследователей, а также покойным Мирали Гашгаем. Было известно, что надписи и рисунки, вырезанные на базальтовых камнях, расположенных на высоте 3000 м над уровнем моря, резко отличаются друг от друга техникой размеров, композиций и рисования. Большинство этих памятников относятся к бронзовому веку (III тысячелетие до нашей эры). В конце бронзового века были созданы доски с еще более сложной композицией, что означало начало возникновения культуры в этой местности.
В 1976 году на территории Кяльбаджара, где находились наскальные описания, был обнаружен древний жилой центр. Найденное в том же месте сооружение, с толщиной стен 2 м и найденная в том же месте глиняная посуда еще раз доказывают, что в III тысячелетии до нашей эры в Кяльбаджаре были первые поселения людей. Поверхность Кяльбаджара горная. Природные границы Кяльбаджара образуют горы хребтов Далидаг, Кейти, Муровдаг, Кепез, Шярги Гейчагелю, Мыхтокен Гейчи, часть Карабахского плоскогорья. Высота самой высокой точки "Джамышдаг"а (верхушка Муровдага) равна 3724 м. Как административный район, Кяльбаджар был образован 8 августа 1930 года. Территория его равна 1936 кв. км. На западной территории Азербайджана граничит с Гейчей. Население - 61 тысяча человек. В районе находятся 1 город (Кяльбаджар), 1 поселок городского типа .
Исторические памятники культуры и архитектуры
На территории Кяльбаджарского района находились Албанский храм в селе Ванг, Албанская церковь в селе Черекдар (Церковь Гасан Джамала), крепость Лек в селе Ганлыкенд, крепость Улухан в селе Гарачанлы, Албанская церковь, расположенная в месте слияния рек Тертер и Буланыг, крепость Галабойну в селе Галабойну, крепость Джомард в селе Джомард, крепость Кешикчи в селе Джамышлы, мечеть в городе Кяльбаджар, мечеть в селе Башлыбель, мечеть в селе Отаглы, мост Таглыдаш над рекой Тертер в селе Союгбулаг, музей Истории Кельбаджара, дом культуры имени Ашуга Шамшира, святилище Сеид Асадуллы в плато Союдлу. Эти исторические памятники, находящиеся ныне в оккупированной зоне, были разрушены вооруженными силами Армении.
Информация о выдающихся личностях
Из Кяльбаджарского района вышло 73 доктора наук и профессоров.
Из них: Амирасланов Юсиф Абульфат оглы - профессор Хирургического Института имени А.В.Вишневского в Москве, доктор медицинских наук.
Гасанов Эльдар Гумбат оглы - доктор правовых наук, генерал-лейтенант, необыкновенный и авторитетный посол Азербайджана в Румынии.
Гаджиев Чингиз Магомед оглы - профессор Стамбульского Технического Университета, доктор технических наук.
Гасымов Джалал Джалил оглы - профессор Технического Университета Братиславы Республики Словакии, доктор технических наук.
Аббасов Фахреддин Наджаф оглы - доцент Санкт-Петербургского Университета, кандидат наук, полковник.
Рамазанов Эльдар Бабахан оглы - профессор Высшей Национальной Инженерной Школы Туниса, доктор технических наук.
Абульгасанов Рамиз Али оглы - хирург Сердечно-венозной Хирургической Клиники Москвы, доктор медицинских наук.
Габибов Сабир Гачай оглы - глава хирургического отдела 79-й Энциклопедической Клинической Больницы в Москве, доктор медицинских наук.
Насиб Набиоглы - член Единства Писателей Российской Федерации, ответственный секретарь Совета Туризма России.
Алиев Шикар Аббас оглы - доктор сельскохозяйственных наук.
Аскеров Шахлар Гачай оглы - профессор БГУ, доктор физико-математических наук.
Гулиев Сабир Али оглы - доктор технических наук.
Мирзаев Али Сары оглы - доктор филологических наук.
Ахмедов Юсиф Керем оглы - профессор.
Помимо перечисленных в различных учебных учреждениях республики работают десятки кандидатов наук.27 марта - 3 апреля 1993 года. Кельбаджар. Азербайджан. Армянские бандформирования, выполняющие идеологическую установку террористической организации "Дашнакцутюн", захватили Кяльбаджар-ский район Азербайджана, расположенный за пределами Нагорной части Карабаха Азербайджана. В результате 60 698 азербайджанцев были изгнаны с мест проживания. 30 апреля 1993 года Совет Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией в Кельбаджарском районе Азербайджанской Республики принял Резолюцию 822 (1993). Совет Безопасности ООН, "... выражая серьезную обеспокоенность в связи с перемещением большого числа гражданских лиц и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в регионе, в частности, в Кяльбаджарском районе; вновь подтверждая уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств в регионе; вновь подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории", потребовал немедленного освобождения Кяльбаджарского и других районов Азербайджана.
В период оккупации армянскими террористическими формированиями Кяльбаджарского района Амралиева Арзу Биннет кызы вместе с годовалым сыном и со всеми родственниками попала в плен. Бородачи погрузили пленных на грузовики, а 19 из них, которым не хватило мест в машинах, хладнокровно расстреляли на месте. В тот день армянские головорезы на глазах у Арзу казнили ее мужа, брата, сестру, золовку, свекра, деверя, жену дяди, малолетних племянников.
По свидетельству очевидцев, во время оккупации Кяльбаджарского района 31 марта 1993 года несколько семей на машинах "УАЗ-69", "ГАЗ-52" и "КАМАЗ", спасаясь от армянских бородачей, попали под шквальный обстрел в так называемом месте "туннель": мужчин расстреляли, а оставшиеся в живых около 60 женщин и детей оказались в плену. Судьба их остается неизвестной.
Март-апрель 1993 года. Кяльбаджар. Азербайджан. Армянскими террористическими и бандитскими формированиями, входящими в состав преступной организации "Карабах", полностью оккупированы район и город Кяльбаджар. В результате массовых убийств мирного населения погибло 511; пропало без вести и захвачено в плен -321; раненых среди гражданского населения - 50 человек. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев, депортированных с родных мест различными армянскими террористическими и бандитскими формированиями, - 58 340 человек. Этнический состав беженцев: азербайджанцы и курды - 57 008, русские - 14, турки -45, татары - 3, украинцы - 9, лезгины - 9, евреи - 4. Из них женщин - 29 336, детей и подростков до 17 лет -37 044, пенсионеров - 12 506. Разграблены и уничтожены села Керемли, Черекдар, Нарынджлар и другие, всего - 129. Разрушено четыре исторических памятника. По предварительным подсчетам, Кяльбаджарскому району был нанесен материальный ущерб в размере 761 млн.. долларов США.
Массовые преступления армянских бандитских и террористических формирований не могли остаться незамеченными международной прессой. Свидетельствует известный журналист из Латвии, корреспондент радио "Свободная Европа" Татьяна Чаладзе: "Оккупация Кяльбаджарского района началась с двух сторон: из ИКАО и одновременно с территории Армении, нарушив государственную границу Азербайджана. В результате этих стремительных действий судьба гражданского населения стала трагической. Все вертолетные площадки обстреливались, а прорвавшимся вертолетам не повезло: уже в воздухе с людьми на борту их сбили армяне. Для беженцев осталась только одна дорога жизни - через Муровдаг. Перевал был еще закрыт снегом, но люди шли. У них не было другого выбора. Это был страшный исход: старики, женщины, дети.
Пробиваясь сквозь снег и туман, обмороженные женщины несли детей, старики в полуобморочном состоянии несли пожитки... И счастье, что был туман. Он мешал армянам вести прицельный огонь. Тогда они предприняли попытку закрыть перевал - слева, прямо на дорогу выскочили два армянских танка Т-72. Они стали стрелять по безоружным людям из крупнокалиберных пулеметов в упор. Второй танк развернул башню и из орудия выпускал снаряды по грузовикам, которые на перевале, со стороны азербайджанцев, ждали беженцев, чтобы дальше везти их на машинах. Так, один из снарядов попал прямым попаданием в уже отъехавший грузовик, полностью набитый беженцами... Потом, когда сошел снег, сколько вокруг было найдено мертвых тел женщин, детей, и многие погибли не от пуль, а просто замерзли, ведь большинство были одеты лишь в то, в чем выскочили из дома...".
1 апреля 1993 года. Кяльбаджар. Азербайджан. Армянской террористической группой был захвачен и сожжен курортный азербайджанский поселок Истису Кяльбаджарского района. Согласно исследованиям Н. Алекперовой, армянскими оккупантами в Кяльбаджарском районе были присвоены богатейшие фонды историко-краеведческих музеев города, в которых на протяжении многих лет собирались редчайшие изделия азербайджанской культуры. Только в одном Кяльбаджарском музее хранилось свыше 30 000 экспонатов. Особое место в нем занимали образцы 4000 сортов местных растений (в том числе свыше 150 лекарственных), 10 000 оттенков камней из уникальной коллекции, различные экспонаты, относящиеся к древнему периоду, в первую очередь, бронзовые тотемы волка и козы, оружие, сельскохозяйственные орудия труда, старинная посуда, исторические документы, монеты и бумажные купюры, редчайшие образцы национального коврового искусства - фармаши, килими, шаддэ, джеджимы, верни, мешочки для соли, попоны и др. Здесь были собраны обширные данные о долгожителях, перешагнувших столетний рубеж, которыми всегда славился Кяльбаджар. Самым же интересным являлось то, что в специально отведенных комнатах музея манекены в национальных костюмах "демонстрировали" сценки из народных обычаев, игрищ, представлений, издавна широко распространенных в этом краю. Кяльбаджарский музей также стал жертвой армянского терроризма.
По данным на 2001 год, Кяльбаджарский район превращен армянскими террористическими организациями в полигон по разработке видов туберкулеза как возможного бактериологического оружия. Исследователь Р.Новрузоглу отмечает, что согласно разработанному в Ереване "Плану-02", в оккупированном Кяльбаджарском районе испытываются на азербайджанских пленных новые виды туберкулеза, сюда же перемещен туберкулезный диспансер города Варденис из Армении.

Герои Кялбяджара.


Şahlar Şükürov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.
17 may 1952-ci ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı instutuna daxil olmuşdur. 1972-ci il təhsilini başa vurur və hərbi xidmətə çağırılır. Ordudan tərxis edildikdən sonraUcar rayonu Daxili İşlər Şöbəsində çalışır. 1986-cı ildə Rostov Ali Polis Akademiyasını bitirmişdir. Zərdab rayonunda rəis müavini vəzifəsində çalışan Şahlar mayor rütbəsi almışdı.
O, tez-tez döyüş bölgələrinə gedər torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qaynar döyüşlərə atılardı. 1990-cı il 11 iyulTərtər-Kəlbəcər yolu ilə hərəkət edən maşın karvanı erməni işğalçılarının hücumuna məruz qaldı burada son nəfəsinəcən vuruşan Şahlar qəhrəmancasına həlak oldu.
Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Şükürov Şahlar Əvəz oğlu ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür.
Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndində dəfn edilib.
Zərdab rayonunda qəhrəmanımızın adına küçə var. Buradakı məktəblərdən biri onun adını daşıyır.

Kelbecer.


Sərdar Səfərov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.
Sərdar Mədəd oğlu Səfərov 12 avqust 1960-cı ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. 1977-ci ildə burada məktəbi bitirmiş və kolxozda işləmişdir. 1979- 1981-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1987-ci ildə SSRİ-nin Kaunas Xüsusi Milis Məktəbini bitirir. 1991-ci ildə Vətənə dönür və Qusar rayonunda sahə müvəkkili işləməyə başlayır.
1991-ci il 25 sentyabr erməni terrorçuları Əsgəran rayonu ərazisində "QAZ-53" markalı sərnişin avtomobilinə hücum etmişdilər. Buraya göndərilən istintaq qrupunun müstəntiqi Sərdar Səfərov idi. Hadisə yerindən qayıdan istintaq qrupu Xankəndi yaxınlığında erməni yaraqlılarının hücumuna məruz qaldılar. Sərdar yoldaşlarını xilas edərək qəhrəmancasına həlak oldu.
Ailəli idi, ölümündən üç ay sonra bir qızı dünyaya gəlmişdi.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Sərdar Mədəd oğlu Səfərov ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür.
Kəlbəcər rayonunda dəfn edilmişdir.

Kelbecer.


Yunis Nəcəfov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.
31 avqust 1967-ci ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Xanlar rayonunda məktəbə getmişdir.1985-ci ildə Goranboy rayonunda məktəbi bitirmişdir. Yunis Bakı Hərbi Ali Komandirlər Məktəbinə daxil olur daha sonra isə Çelyabinsk Tank Məktəbində təhsilini davam etdirir. 1989-cu ildə leytenant rütbəsi alır və qulluğa başlayır. 1990-cı il 20 Yanvar hadisəsi ilə bağlı çıxışlarına görə hərbdən uzaqlaşdırılır. Vətənimizin cəsur oğlu bütün bunlara baxmayaraq sınmır, əksinə o daha ciddi mübarizə aparmağa başladı...
1991-ci il könüllü olaraq Qarabağ cəbhəsinə gələn Yunis "N" saylı bölüyə komandir təyin edildi. Yunis bir neçə şəhər və rayonlarda şərəfli döyüş yolu keçmişdir. O,Kərkicahan, Malıbəyli kəndlərinin, Şuşa şəhərinin müdafiəsində xüsusilə fərqlənmişdi. Daha sonra müharibəyə döyüşçülər hazırlamaq məqsədilə Bakıya göndərilir. Lakin Laçın və Şuşa erməni hücumlarına məruz qalan zaman yenidən cəbhəyə dönür. Baş leytenant Nəcəfov Yunis 24 avqust 1992-ci il Vəng kəndinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə baş leytenant Nəcəfov Yunis İsa oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı verilmişdir.
Goranboy rayonunun Qarqucaq kəndində dəfn edilib.
Goranboy rayonunda və Biləcəri qəsəbəsində büstü qoyulub.

Kelbecer.


Земля везде на всей планете общая…но родной земля становится именно благодаря павшим героям, из-за пролитой ими крови она становится Родиной… той Родиной, часть которой находится ныне под пятой врага и ждет, когда славные сыны Азербайджана очистят ее от вражеского ига.

Recommend usКлючевые теги: Kelbecer.Milli Qehramanlar.Kelbecer Qehramanlari.

Поблагодарили 16 человек(а):
  • img
  • img
  • open.az
Mehri117 (7 апреля 2012 09:23)
Сейчас: оффлайн
ALLAH rehmet elesin.ALLAH dushmenlerimizi yox elesin.
img Mehri117 (2012-04-07 13:34:42)
INSHALLAH
 Статус: Мы молимся-Бог это видит...Мы просим-Бог отвечает...Мы любим-Бог это знает...А тех кто любит-Бог соединяет. :: Изменён: 19 октября 2012"Армяне, первая нация, начавшая использовать своих женщин в качестве подстилки под другие народы, как способ выживания"
Uly-A 613 (7 апреля 2012 09:57)
Сейчас: оффлайн
Allah butun shehidlerimize rehmet elesin!!!! qanlari yerde qalmayacaq ya ocen na eto nadeyus' !!!!
 Статус: sun is shining )) :: Изменён: 31 мая 2014

Zeka) (7 апреля 2012 14:26)
Сейчас: оффлайн
spasibo)
 Статус: lyuuuublyu bezumnoooo)))))) :: Изменён: 14 марта 2012

Leyla Ah. (7 апреля 2012 15:12)
Сейчас: оффлайн
Кельбаджар - chastica Azerbaydjana smile
 Статус: Хороший друг - как ветер при ненастье , oн унесёт и горе и беду , люблю друзей надежных , настоящих . Ценю...и их Благодарю!!! :: Изменён: 24 мая 2012

AYANAY (7 апреля 2012 15:18)
Сейчас: оффлайн
KELBECER AZERBAYCANN EN GOZEL RAYONLARNDAN BRDOZUM KELBECERDENEM AMA TESUFK GORMEMEM KELBECER((( EMM OGLU ESR DUUB KELBECER DOYUUNDE((( HELEDE MURDAR DUMENN ELNDED((((
img AYANAY (2012-04-08 18:39:48)
he canim((((((( sagdi bilirik ama deyiwmediler esker olduguna gore
 Статус: KECMIWINI UNUTMAKI ,GELECEYINDE KECMIWINDE ETDIYIN SEHFLERI ETMIYESEN :: Изменён: 8 апреля 2012

lubima (7 апреля 2012 15:25)
Сейчас: оффлайн
спасибо smile thankyou
 Статус: я хочуууууууу старый виииииииииииииддддддддддддд!!!!!!!!!!! :: Изменён: 27 июля 2012

Vezirova (7 апреля 2012 15:44)
Сейчас: оффлайн
Allah Rehmet Elesin. InwAllah en yaxin zamanda torpaglarimiz gaytaracayig, AMin!
 Статус: Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. Oscar Wilde :: Изменён: 28 сентября 2014

suporu (7 апреля 2012 20:56)
Сейчас: оффлайн
Allah Rehmet Elesin....
 Статус: Не важно, что люди не замечают добро, которое ты творишь. Важно, что Аллах замечает его. Никогда не забывай это... :: Изменён: 4 июня 2013

Tarkan is the greatest man who is destined to be not only on the stage but also in my heart...
Ragazzamideterranea (8 апреля 2012 16:17)
Сейчас: оффлайн
Помним, любим, скорбим)
 Статус: Я без тебя - как заброшенный корабль на песке... :: Изменён: 2 января 2014

Miss.Bakinka (8 апреля 2012 17:12)
Сейчас: оффлайн
spasibo.
 Статус: Всегда найдётся человек, ради которого мы сломаем свои принципы и правила. :: Изменён: 23 мая 2014

Манхадж Салафоф (9 апреля 2012 16:56)
Сейчас: оффлайн
Всем Армянам тахта башам
Я ещё жив я всеми Ормянами буду воевать
Гарабах земля мусульман
смерть Ормянам
Аллаху акбар!
 Статус: Признаком приверженцев нововведений, является отказ от следования за саляфами”— Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, См. “Маджму’уль-фатауа” 4/155. :: Изменён: 2 мая 2012

SaMiRo4Ka_16 (9 апреля 2012 18:49)
Сейчас: оффлайн
oni vseqda ostanutsa u nas v serdce
img Манхадж Салафоф (2012-04-09 19:35:46)
Одни люди уходят, другие приходят, и лишь некоторые навсегда остаются в сердцах!
img SaMiRo4Ka_16 (2012-04-12 16:51:47)
))))
 Статус: Жаль, что 500 дней лета - это только название фильма. :: Изменён: 16 июня 2012

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.