Azerbaycan Igid Ogullari

Напечатать Категория: Карабах
30 марта 2012 Автор: BuBiK Просмотров: 11363 Комментариев: 13
Qubadlı qəhrəmanı Həsənqulu Qasımov

Həsənqulu Qasımov 1969-cu il iyunun 9-da Qubadlı rayonunun Qayalı kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Qayalı səkkizillik, 1986-cı ildə Qubadlı qəsəbə orta məktəbini bitirib. 1987-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb və 1989-cu ilə qədər Almaniya Demokratik Respublikasında xidmət edib. Tərxis olunduqdan sonra vətənin müdafiəsinə qalxıb və döyüş yolu Şuşadan başlayıb, Laçında davam edib, Qubadlıda.isə.sona.çatıb.

Həsənqulu Qasımov (Həsən Qorxmaz) Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində göstərdiyi xüsusi xidmətlərə, şəxsi igidlik və şücaətlərə görə "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edilib.

Kəndimizin qorxmaz oğlu şəhid Həsən Qorxmaza (Həsənqulu Qasımov) həsr olunur.
Vaxtında silahı aldı əlinə.
Kömək oldu obasına,elinə.
Qovuşa bilmədi,zərif gülünə
Məzarı elində qaldı Həsənin.

Öyrəşmişdi vətən dərdi daşıya,
Döyüşə getmişdi gözəl Şuşaya
Fələk qoymadı ki,bu gənc yaşaya
Arzusu, istəyi soldu Həsənin.
Duman gələr yamaclarda sürünər,
Toylarda Həsənin yeri görünər
Əcəl qəfil gələr,bəyəm bilinər?
Segahı dilində qaldı Həsənin.
Uzaqdan seçərdi qaranı,ağı,
Düşmənə olmuşdu,hər an göz dağı
Döyüşlərdə keçdi cavanlıq çağı
Silahı əlində qaldı Həsənin.
Ölümü sarsıtdı,qohumu,yadı,
O,oldu kəndinin fəxri övladı.
Hamı uca tuta gərək bu adı
Dosları xəyala daldı Həsənin.
Azerbaycan Igid Ogullari
Гулиев Эльдар Гянджали оглы.
родился 16 октября 1968 года в городе Баку.по окончании средней школы 145 поступает в Гянджинский сельскохозяйственный институт на факультет механизации.
затем были годы службы в армии.а с 1992 года Эльдар в звании сержанта полиции стал работать в органах МВД. занимался единоборствами , был мастером спорта по вольной борьбе. в августе 1992 года в семье Эльдара Гулиева произошло радостное событие - рождение дочери.Эльдар назвал свою дочку Айтян. это имя он услышал во сне.это была их первая и последняя встреча с дочерью.счастье было не долгим.29 августа Эльдар Гулиев героически погиб в битве за село Мехман Агдеринского района.он пожертвовал собственной жизнью спасая боевых товарищей.
именем Эльдара Гулиева была названна школа №145.он похоронен на Аллее Шехидов.Вечная память...
Azerbaycan Igid Ogullari


Vezir Orucev
26 dekabr 1956-cı ildə Tərtər rayonunun Xoruzlu kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Xoruzlu kənd orta məktəbində almış, 1974-cü ildə Bakı Yüngül Sənaye Texnikumuna daxil olmuşdur. 1975-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış, 1977-ci ildə ordudan tərxis olunaraq, yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirmişdir. 1984-cü ildə Rusiyanın Arxangelsk vilayətinə köçmüşdür. 1992-ci ildə vətənə qayıdaraq may ayının 4-də Tərtər özünümüdafiə batalyonuna daxil olmuşdur. Sıravi döyüşçü kimi mübarizəyə başlayan Vəzir, batalyon komandirinin müavini vəzifəsinə yüksəlmişdir. V. Orucov Marquşevan, Levonarx, Madagiz, Akop Komari, Sərsəng su anbarı, Çıldıran, Vaqauz kəndləri uğrunda gedən döyüşdə şücaət göstərmişdir. Düşmənin bir çox planını puç edərək, 1 sentyabr 1992-ci ildə Çıldıran kəndi uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralanmışdır. Müalicə olunaraq yenidən cəbhəyə qayıdır. 22 mart 1993-cü ildə Ağdərənin Qlobus yüksəkliyi uğrunda gedən ağır döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 mart 1993-cü il tarixli 495 saylı Fərmanı ilə Orucov Vəzir Surxay oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.


Снимается фильм про Национального Героя Азербайджана Везира Оруджева. Главным консультантам картины является член Милли Меджлиса, депутат Айнур Гулиева. Как отметила А.Гулиева, фильм сыграет большую роль в воспитании молодежи в патриотическом духе: «Культура является одним из важных оружий. То, что не могут сделать войны, один из значительных частей культуры - литература и кино выполняют данную миссию. К сожалению, за последние годы о Карабахской войне, Ходжалинской трагедии, вообще о дикарствах совершенных армянами на нашей земле, не написана не одно достойное художественное произведение или же не один профессиональный режиссер не обратился к этой теме». Фильм про Национального героя В.Оруджева, который проявил большую отвагу в боях в Агдере и Тертере, снимается на территории Тертерского района. Везир Оруджев родился в Тертерском районе в селе Хорузлу. В настоящее время его родители проживают там.
Azerbaycan Igid Ogullari

Azerbaycan Igid Ogullari
Национальный герой Азербайджана капитан полиции Эльдар Абдулла оглы Таги-заде, зам. начальника особого отдела Управления по борьбе с бандитизмом и терроризмом МВД республики.
Эльдар родился 6 сентября 1963 года в городе Баку. В 1970 г. был принят в школу №164. Принимал активное участие в жизни школы – был заместителем секретаря комитета комсомола, внештатным сотрудником горкома комсомола. По окончании школы награждён грамотой РК ЛКСМ.
С детских лет он увлекался языками, литературой. Всегда мечтал стать оперативником уголовного розыска.
В 1980 году, окончив школу, Эльдар поступил в АГУ им. С.М. Кирова. За время учёбы в университете был избран заместителем секретаря комсомольской организации факультета, а с 1983 по 1984 годы исполнял обязанности заместителя секретаря комитета комсомола университета. В 1984 г. был зав. отделом интернациональных связей АГУ.
В то же время закончил с отличием Закавказскую Комсомольскую школу. Был награждён почётной грамотой ЦК ЛКСМ Азербайджана.
В 1985 году с отличием окончил университет и, пройдя курсы военной подготовки, получил звание лейтенанта запаса.
Работая в научно-исследовательском институте он находил время работать внештатным сотрудником уголовного розыска РОВД 26 Бакинских комиссаров. В 1984 году женился на Кямале, с которой учился на одном курсе и в 1986 году у них родился сын – Урфан, а в 1988 г. – Кямал.
После стажировки в РОВД его направили в г. Свердловск на Высшие курсы МВД СССР по уголовному розыску. Через год, окончив с отличием курсы и получив грамоту за добросовестное отношение к учёбе и активное участие в охране общественного порядка он, в звании старшего лейтенанта, приехал в Баку. Получил назначение в уголовный розыск РОВД 26 Бакинских комиссаров старшим оперативником. Позже он был переведён в МВД республики в отдел национальных отношений. Ему было присвоено звание капитана.
За свою работу Эльдар был представлен к награде – нагрудному знаку «За отличие в службе II степени».
Далее он работал в отделе по борьбе с наркобизнесом и был назначен заместителем начальника Боевого Управления по борьбе с бандитизмом и терроризмом.

Это было его последнее назначение. Его друзья рассказывали и писали: «Терять друзей тяжело. Потерять человека, вместе с которым не раз смотрел в лицо смерти и плечо которого чувствовал в самых сложных ситуациях, тяжелее вдвойне."
Капитан Эльдар Таги-заде был отважным оперативником, спортсменом – самбистом и каратистом, весёлым и добродушным человеком, отцом двух мальчиков, любящим сыном, внуком, братом.
Эльдар скончался не сразу. После четырёх выстрелов из пистолета в упор его сердце остановилось по дороге в больницу, шансов выжить с такими ранениями не оставалось.
«Он улыбался всегда, в самые трудные и опасные моменты» – рассказывали оперативники, дружившие с ним. Про таких говорят - широкая натура.
Ему не исполнилось 29 лет, но многое было сделано. Осталось от этого жизнерадостного человека безутешное горе матери – Земфире ханум, бабушке – Лейле ханум, жене – Кямале, брату – Эльхану и двум его сыновьям да и его светлая и тёплая улыбка на фото.
Azerbaycan Igid Ogullari


Кязимага Мовсум оглы Керимов (азерб. Kaz?maga Movsum oglu K?rimov) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.
Кязимага Керимов родился 1 сентября 1951 года в селе Сарыятаг Кубатлинского района Азербайджанской ССР. После окончания средней школы работал в газете «Авангард». В 1970 году поступил на факультет журналистики Бакинского государственного университета, после окончания которой был направлен работать в журнале «Азербайджан мектеби». Позднее был принят на работу в Аграрное Промышленное Общество села Гызылгаджылы Геранбойского района в качестве правового советника.
Когда в 1991 году был создан Геранбойский батальон самообороны, Кязимага Керимов был назначен заместителем командира. Отличился в боях за сёла Гарачинар, Мешали, Эркядж. 15 июня 1992 года скончался от полученного пулевого ранения. На момент гибели был женат. Остался сын.
Могила Кязимага Керимова на Аллее шехидов в Баку.
Указом № 6 Президента Азербайджанской Республики от 23 июня 1992 года Керимову Кязимаге Мовсум оглы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).
Похоронен на Аллее шехидов в Баку.
Дом культуры села Гызылгаджылы носит имя героя. А в городе Геранбой поставлен бюст Керимова.
Azerbaycan Igid Ogullari

Azerbaycan Igid Ogullari


Багиров, Аллахверди Теймур оглы
Аллахверди Теймур оглы Багиров (азерб. Allahverdi Teymur oğlu Bağırov) — азербайджанский офицер,Национальный герой Азербайджана.
Родился 22 апреля 1946 года в городе Агдам. После окончания школы в 1965 году занялся спортом. Являлся главным тренером агдамского футбольного клуба «Карабах» а также членом Народного фронта Азербайджана.
После событий чёрного января 1990 года, Аллахверди организовал в Агдаме добровольческий батальон. Во время Ходжалинской резни он сумел спасти много жителей. 12 июня 1992 года принимал участие во взятии сёл Аранзамин, Нахичеваник, Дахраз, Миркенд, Пирджамал. Он верил, что сумеет со своим батальоном дойти до Степанакерта. Однако, возвращаясь после проверки поста, машина в котором ехал Аллахверди, попала на мину. Он и водитель погибли. Один из армянских командиров — Виталик, узнав о гибеле Багирова, расстроился, упрекнув азербайджанских солдат: «Как же вы не уберегли такого человека?»
Был женат, остались сын и двое дочерей.
Указом президента Азербайджанской Республики № 476 от 24 февраля 1993 года Аллахверди Теймур оглы Багирову было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).
Похоронен в родном Агдаме.
Интересные факты
Однажды, при обмене пленных, Багиров неожиданно обнял одного из пленных армян и сказал: «мы много лет играли в футбол за одну команду». Армянский солдат сказал ему, что он очень надеется больше не оказаться с ним по разные стороны фронт
22 aprel 1946-cı il Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə 1 saylı Ağdam şəhər orta məktəbi bitirən Allahverdi idmanla məşğul olmuşdur. O, Qarabağ futbol klubunda məşqçi kimi fəaliyyət də göstərmişdi. 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra Allahverdi Ağdamda könüllülərdən ibarət batalyon yaradır. 1992-ci il Xocalı faciəsi zamanı o bir çox soydaşlarımızı xilas edə bilmişdi. 1992-ci il iyun ayının 12-də Aranzəmin, Naxçıvanik, Dəhraz, Mirkənd, Pircamal kəndləri düşməndən azad edildi. Vətənimizin bu cəsur övladı gözətçi məntəqəsini yoxlayıb geri dönən zaman sürücü ilə birlikdə minaya düşərək vətən uğrunda həlak olur.
Ailəli idi. Bir oğlu, iki qızı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 fevral 1993-cü il tarixli 476 saylı Fərmanı ilə Bağırov Allahverdi Teymur oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" fəxri adı verilmişdir.
Ağdam rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Azerbaycan Igid Ogullari
Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu 1992-ci ilin mart ayının 3-də oxuduğu ali məktəbin məşğələlərini tərk edərək könüllü surətdə ordu sıralarına daxil oldu.
Onların tank bölməsi Ağdamda yerləşirdi. İlk döyüş aprelin 26-da Şelli istiqamətində oldu. Sonra onun silahdaşları Gülablı istiqamətində müdafiə mövqeyi tutub Abdal, Aranzəmin, Pircamal, Naxçıvanik kəndləri uğrunda şiddətli döyüşlər apardılar.
1992-ci ilin avqustun 23-də Gülablıdakı çox böyük strateji əhəmiyyətli yüksəklikdən müəmmalı şəkildə onun tank briqadası çıxarılaraq Drambon kəndinin müdafiəsinə kömək üçün göndərildilər. Az vaxt içərisində Drambon kəndi erməni-rus birləşmələrinin müqaviməti qırılaraq azad edildi və ən böyük müvəfəqiyyət isə o oldu ki, mühasirə halqasına düşmüş çox böyük sayda piyada döyüşçülərimizi mühasirə halqasından çıxara bildilər.
Həmin döyüşdə Ş.Abdullayevin tankı vuruldu və igid döyüşçü hər iki qılçasından qəlpə yaraları aldı. Onu Ağdamdakı hərbi qospitala çatdırdılar. Həkimlər ona qılçalarına dolmuş qəlpələri təmizləmək üçün Bakıya getməyi məsləhət görüb, müvəqqəti sarıq qoydular. Şövqiyar isə sarıqları açıb ataraq «Mən yoldaşlarımı odun-alovun içərisində qoyub heç yerə gedə bilmərəm, elə adamlar tanıyıram ki, bədənlərində Böyük Vətən müharibəsindən indiyə kimi qəlpə gəzdirir» - demiş və xəstəxanadan qaçaraq döyüş bölgəsinə gəlmiş, öz komandiri olduğu tanka qalxaraq son nəfəsinə qədər Vətən yurd, torpaq uğrunda döyüşmüş, canını vurğunu olduğu doğma torpağa qurban vermişdir.
Onun təltif olunduğu Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının Qızıl ulduzunu ulu öndərimiz Heydər Əliyev qəhrəmanın valideynlərinə təqdim etmişdir.
1992-ci ilin 27 avqustunda Drambon döyüşündə qəhrəmancasına həlak olan Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu 29 avqust 1992-ci ildə müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Yağılar əlində torpaqlarımız və əsirlikdə əzab çəkən ana və bacılarımız, igid oğullarımız azad olunarsa, bütün şəhidlər kimi, Şövqiyar Abdullayevin də ruhu şad olar!
Шовгияр Джамиль оглы Абдуллаев (азерб. Şövqiyar Cəmil oğlu Abdullayev; 5 апреля 1969 — 27 августа 1992) — азербайджанский танкист, Национальный герой Азербайджана.
Родился в 5 апреля 1969 года в селе Нариманлы Басаркечарского района Армянской ССР. В 1986 году, окончив с отличием среднюю школу села Нариманлы, поступил в Азербайджанский государственный политехнический институт (ныне Технический университет). После окончания первого курса был призван в ряды Советской армии. Служил в Монголии. В 1989 году вернулся в Баку.
В 1992 году добровольцем вступил в Национальную армию Азербайджана. Вскоре был назначен командиром танкового взвода, сформированного в Агдаме. Бригада в которой служил Абдуллаев обороняла стратегический пункт в селе Абдал-Гюлаблы, участвовала в боях за Паправенд, Пирджамал,Аранзамин. 23 августа бригада была отправлена в Мардакерт. В боях за село Дрмбон его танк несколько раз подбивали. Получив тяжёлые ранения обеих ног, был доставлен в госпиталь в городе Агдам. Подлечившись, вновь отправился на фронт. 27 августа 1992 года в одном из боёв, спасая своих товарищей, погиб. На момент гибели был холост.
Указом президента Азербайджанской Республики № 457 от 5 февраля 1993 года Шовгияру Джамиль оглы Абдуллаеву было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).
Похоронен 29 августа 1992 года на Аллее Шехидов в Баку.
Azerbaycan Igid Ogullari


Mehdiyev Fazil Umud oğlu — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi.
Fazil Mehdiyev 20 avqust 1966-cı ildə Laçın rayonunun Ələkçi kəndində anadan olmuşdur. O, körpə olarkən ailəsi Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə köçmüşdür.1983-cü ildə məktəbi burada bitirmişdir. 1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
Qarabağda baş verən hadisələr Fazil Mehdiyevi narahat edirdi. O, 1990-cı ildə Ağdam rayon Daxili İşlər Şöbəsində yaradılmış polis batalyonuna yazılır. Tezliklə onun səsi ən qaynar döyüş meydanlarından eşidildi. 1991-ci ildə Qaradağlı kəndində ağır yaralanan Fazil azacıq sağalan kimi cəbhəyə qayıdır. Fazil 1991-ci ilinavqust ayında erməni işğalçılarına məxsus "Niva" markalı avtomobili ələ keçirib polis idarəsinə təhvil vermişdi. 1991-ci il sentyabrın 23-dən 24-ə keçən gecə ermənilər Abdal Gülablı (Gülablı) kəndinə hücum etmişdilər. Fazil dostu Salehlə maşına minib döyüşə tələsir. Ağdama gələn yolda pusqu quran ermənilər onları atəşə tuturlar və Fazil bu döyüşdə faciəli surətdə həlak olur.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Mehdiyev Fazil Umud oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir.
Ağdam rayonunun "Qarağacı" qəbristanlığında dəfn edilib.
Bakının Nəsimi rayonunda büstü qoyulub, Səbail rayonunda isə adına küçə var.
Azerbaycan Igid Ogullari
Allah rehmet elasin.onlarin qani yerda galmamalidi.
Помните что они отдали свои жизни за нас!они наша ГОРДОСТЬ.
Recommend usКлючевые теги: Azerbaycan.Qehramanlarimiz.

Поблагодарили 12 человек(а):
  • img
  • img
  • open.az
Tamam-Askim (30 марта 2012 12:11)
Сейчас: оффлайн
ALLAH REHMET ELESIN


дагестанка:)) (30 марта 2012 12:12)
Сейчас: оффлайн
к сожалению азербайджанский не знаю


левым место с левыми(с)
cheburashka83 (30 марта 2012 12:13)
Сейчас: оффлайн
Allaha Rehmet elsin onlara
 Статус: Чтобы сохранить любовь, нужно уметь прощать и любит ...! :: Изменён: 18 августа 2011

Enriquette97 (30 марта 2012 12:17)
Сейчас: оффлайн
ALLAH REHMET ELESIN
 Статус: :33 :: Изменён: 21 июля 2017

HaMiDoV (30 марта 2012 12:18)
Сейчас: оффлайн
Igid Oler Adi Qalar ! Onlar Ruhen Bizimledir... Ve Inshallah Onnarin Qani Qanla Yuyulacaq !!!
 Статус: Живи красиво, Будь справедливым, Не унижай слабого, Будь на стороне правды, И умри Дастойно... Чтоб тебя вспоминали!!! :: Изменён: 9 октября 2011

________________________
---/___________/___________|] ======+
--/__==O_________________/
---),---.(_(_) /
--//_¤_),------
-//_¤_//
//_¤_//
MedinaA (30 марта 2012 12:51)
Сейчас: оффлайн
Allah rehmet elesin!!!!!!!!!!!!


RabaAllaha (30 марта 2012 13:22)
Сейчас: оффлайн
Таких как они осталось мало (
 Статус: Мы для вас слишком фанатичны или через чур религиозны...а вы для нас добровольно отказавшиеся от Рая. :: Изменён: 6 июня 2013Mehri117 (30 марта 2012 14:33)
Сейчас: оффлайн
ALLAH rehmet elesin
 Статус: Мы молимся-Бог это видит...Мы просим-Бог отвечает...Мы любим-Бог это знает...А тех кто любит-Бог соединяет. :: Изменён: 19 октября 2012"Армяне, первая нация, начавшая использовать своих женщин в качестве подстилки под другие народы, как способ выживания"
Leyla Ah. (30 марта 2012 15:01)
Сейчас: оффлайн
Ix imena navechno v pamyati naroda winked
 Статус: Хороший друг - как ветер при ненастье , oн унесёт и горе и беду , люблю друзей надежных , настоящих . Ценю...и их Благодарю!!! :: Изменён: 24 мая 2012

konulka88 (30 марта 2012 15:26)
Сейчас: оффлайн
Allah butun shehidlerimize rehmet elesin winked
 Статус: Не слушай того, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Если есть мечта - оберегай ее. Поставил цель - добейся. И точка. :: Изменён: 7 января 2013

Miss.Bakinka (30 марта 2012 16:37)
Сейчас: оффлайн
Allah rehmet elesin!
 Статус: Всегда найдётся человек, ради которого мы сломаем свои принципы и правила. :: Изменён: 23 мая 2014

vinnibalapuxx (30 марта 2012 21:56)
Сейчас: оффлайн
ALLAH REXMET ELASUN!
 Статус: ... :: Изменён: 12 ноября 2014

Dark Knight (31 марта 2012 03:02)
Сейчас: оффлайн
Слава нашим героям, чтоб побольше таких было. АЛЛАХ рехмет елесин


Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.